28. 5. – SAMANJ BATOMALJ, Batomalj, tradicionalna pučka fešta,