20. i 21.10. Seminar – Valorizacija bašćanskog idioma u kontekstu bogate čakavske riznice Istre i Hrvatskog primorja