09.05. EDUKACIJA PRUŽATELJIMA USLUGA PRIVATNOG SMJEŠTAJA – SAVJETOVALIŠTE ZA OBITELJSKI SMJEŠTAJ